PROFIL SPOLEČNOSTI

YouTube_logo facebook-icon-logo-vector

peform Chrudim s.r.o.

Společnost peform Chrudim s.r.o. úspěšně zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012478 pod názvem projektu Rozvoj zaměstnanců společnosti peform Chrudim s.r.o. tímto projektem chce společnost zvýšit znalosti svých zaměstnanců.

Školení bude probíhat v těchto oblastech: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma peform Chrudim s.r.o. je zápustková kovárna s bohatou historií, sahající až do roku 1958, kdy v areálu Transporty Chrudim vyrostla na tehdejší dobu moderní kovárenská hala, vybavená ležatým lisem, třecími lisy, padacími kladivy, atd.

V roce 1999 byl na Transportu vyhlášen konkurz a z konkurzní podstaty v roce 2001 koupila kovárnu firma KOMAP DĚDOV s.r.o., zabývající se zejména kováním malých přírub.

Od roku 2010 je firma členem rakouské skupiny pewag, která je předním světovým výrobcem sněhových řetězů, řetězů pro lesnické hospodářství, břemenových a dopravníkových řetězů, vázacích a kotevních prostředků a ochranných řetězů.

pewag zaměstnává cca 1 500 zaměstnanců ve 120 zemích světa, z toho ve firmě peform Chrudim pracuje cca 90 lidí.

1.1.2015 se firma přejmenovala na peform Chrudim s.r.o.

peform Chrudim je již několik let řádným členem Svazu kováren České Republiky.

Současné technické vybavení

V současné době koveme výkovky na čtyřech kovacích linkách osazených buchary KHZ 4 a KHZ 8 a dvou linkách LASCO 500 a LASCO 630. Kompletní zázemí pro výrobu zápustek a případné opravy poskytuje nástrojárna, vybavená nejen konvenčními obráběcími stroji, ale také čtyřmi moderními CNC obráběcími centry.

K vývoji výkovků a kovacích nástrojů využíváme pokročilý CAD/CAM software.

V roce 2004 získala firma certifikát systému řízení jakosti podle EN ISO 9001:2008, od roku 2013 jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2009 (management životního prostředí) a od roku 2014 ISO 50001 (hospodaření s energií).